Oznakowanie CE elastycznych materiałów uszczelniających zgodnie z EN 15651

Co oznacza znak CE?

 

Znak CE nie jest znakiem jakości, lecz potwierdza zgodność produktu z odnośnymi dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej. Oznaczeniem CE producent potwierdza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących wymagań.

Jakie są zmiany pociąga za sobą oznakowanie CE?

 

Wszystkie materiały uszczelniające, objęte zakresem zastosowania normy EN 15651 część 1–4 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych”, podlegają od dnia 01.07.2014 r. obowiązkowi znakowania CE.

Od kiedy obowiązuje oznakowanie CE zgodnie z EN 15651?

 

W okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. znajdujemy się w tak zwanej fazie współistnienia. W tym czasie możliwe jest co prawda nanoszenie oznakowania CE na materiały uszczelniające, lecz nie jest ono bezwzględnie wymagane. Od dnia 01.07.2014 r. dla materiałów uszczelniających, których zakres zastosowania jest objęty przez pierwsze 4 części normy EN 15651, wymaganie naniesienia oznakowania CE jest wiążące prawnie dla producenta lub dystrybutora. W przypadku materiałów uszczelniających, wyprodukowanych przez dniem 01.07.2014 r., obowiązuje odpowiednie prawo do odsprzedaży.

Jaką strukturę ma oznakowanie CE?

 

Norma EN 15651 określa, jakie informacje muszą zostać podane przez producenta na opakowaniu lub na etykiecie znakowanego materiału uszczelniającego.

Co oznacza DoP?

 

DoP to skrót od angielskich słów „Declaration of Performance” (deklaracji właściwości użytkowych). Każdy materiał uszczelniający posiada własny nr DoP, który jest identyczny z odpowiednią deklaracją właściwości użytkowych. Zawiera one podstawowe informacje, na przykład oznaczenie normy użytej do badania produktu, informację o notyfikowaną jednostce certyfikującej oraz podstawowe parametry techniczne, odniesione do przeznaczenia produktu.

Oznakowanie CE – definicja klas materiałów uszczelniających

 

Kategorie materiałów uszczelniających zgodnie z wymaganiami normy

 

 

 

Tutaj można bezpośrednio przejść do naszych mas uszczelniających

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Lista zakupów PROBAU

Do zobaczenia w najbliższym centrum specjalistycznym BAUHAUS. Zespół PROBAU życzy samych sukcesów!
Drukuj listę zakupów