Derz yalıtım malzemelerinin EN 15651 standardına göre CE işaretleri

CE nedir?

 

CE İşareti, bir kalite işareti olmayıp, bir ürünün ilgili AB yönetmelikleri ve hükümlerine uygun olduğunun kanıtıdır. Üretici, CE işareti ile, ilgili ürünün yürürlükteki gerekliliklere uygun olduğunun teyididir.

CE İşareti, ne gibi değişiklikler getirmektedir?

 

EN 15651 Bölüm 1-4 - „Binalar ve yaya yollarındaki derzlerde, yapısal olmayan kullanım için derz yalıtım malzemeleri“ kapsamına giren tüm yalıtım maddeleri, 01.07.2014 tarihinden itibaren CE işareti ile işaretlenmek zorundadır.

EN 15651 kapsamındaki EC işareti zorunluluğu, ne zaman yürürlüğe giriyor?

 

01.07.2013 tarihinden 30.06.2014 tarihine kadar geçiş döneminde bulunmaktaydık. Bu zaman zarfında, yalıtım maddelerinin her ne kadar CE işareti ile işaretlenebilmesi mümkün olsa da, zorunlu değildir. DIN EN 15651 standardının ilk 4 bölümünde belirtilen uygulama alanlarına ait yalıtım maddeleri üretenlerin veya dolaşıma sokanların, 01.07.2014 tarihinden itibaren, bu maddeleri CE işareti ile işaretlemeleri yasal olarak zorunludurlar. 01.07.2014 tarihinden önce üretilen yalıtım malzemelerin tamamı satılana kadar yasal açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

CE İşareti nasıl bir yapıdadır?

 

İşaretlenecek olan yalıtım malzemesinin ambalajı veya etiketinin üzerinde hangi bilgilerin bulunması gerektiği EN 15651 standardında belirtilmekte olup, üreticilerin bu bilgileri belirtmeleri zorunludur.

DoP nedir?

 

"DoP", „Declaration of Performance“ (Performans Beyanı)nı ifade etmektedir. Her yalıtım malzemesinin kendine ait bir DoP numarası bulunmaktadır ve bu numara ilgili performans beyanının numarası ile aynıdır. DoP numarası; örn. ürünün hangi standarda göre test edildiği, onaylanmış sertifika kuruluşuna ait bilgiler ve yalıtım malzemesinin uygulama amacı ile ilişkili başlıca teknik özelliklere ait bilgileri içerir.

CE İşareti - Yalıtım malzemeleri sınıflarının belirlenmesi

 

Standartlara göre yalıtım malzemesi kategorileri

 

 

 

Buradan yalıtım macunlarımıza ulaşabilirsiniz

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU Takip listesi

Bir sonraki BAUHAUS uzman merkezinde görüşmek üzere. PROBAU ekibiniz size başarılar diler!
Takip listesini yazdır