Pri gradnji in obnavljanju s PROBAU ne ostajajo odprta nikakršna vprašanja.

 

PROBAU vam ne pomaga samo z gradbenimi materiali za namensko uporabo, temveč vam stoji tudi ob strani z nasveti in napotki. V naslednjem sezamu najdete pomembnejše strokovne izraze in njihova pojasnila v zvezi z vašimi gradbenimi načrti.

Strokovni izrazi od A do Ž

ABC strokovnih gradbenih izrazov

A

Anhidritni estrihi
Pri tej vrsti estriha se kot vezivo uporablja anhidrit. Anhidritni estrihi se uporabljajo plavajoče ali v sklopu. V nobenem primeru se ji ne sme vgrajevati v mokre ali vlažne prostore. Pred naknadno obdelavo je treba gornjo površino temeljito pobrusiti oz. obrusiti.

Armatura
Železne mreže ali železne palice, ki so nameščene v betonu in zmanjšujejo nastajanje razpok v betonu.

B

Bitumen
Bitumen je mešanica različnih organskih snovi, ki jih pridobivamo pri obdelavi izbranih naftnih surovin. Viskoznost bitumna se spreminja glede na temperaturo.

Bitumenska emulzija
S temeljitim umešanjem bitumna v vročo vodo se bitumen kapljičasto razporedi po vodi in tako nastane bitumenska emulzija.

Buttering postopek
Delovna metoda pri polaganju v tanko posteljico. Lepilo za ploščice se nanese na hrbtno stran ploščice in ne na podlago, na katero nameravamo položiti ploščice.

Buttering-floating postopek
Glej "kombiniran postopek".

Barvni pigmenti
Zelo fini, suhi barvni prahovi, ki jih uporabljamo na primer za obarvanje žlahtnih ometov. Ti pigmenti so praviloma odporni proti svetlobi in vremenskim razmeram.

C

Cepitev
Merilo za preverjanje učinkovitosti lepila za ploščice. Opisuje sposobnost prečesane plasti lepila, da se plastično preoblikuje. Lepilo za ploščice se prečeše, nanjo položi stekleno ploščo in jo obremeni. Nato se izmeri, koliko lepila je na kontaktni površini med stekleno ploščo in lepilom. Cepitev (vezi na kontaktni površini) mora znašati najmanj 65 %.

CO2
Ogljikov dioksid ("toplogredni plin") nastane ob sežiganju goriv, ki vsebujejo ogljik (premog, olje, zemeljski plin, les).

Cementni estrih
Cement je vezivo, odgovorno za strjevanje. Cementni estrihi se strdijo hidravlično in potrebujejo za popolno strditev najmanj 28 dni. Šele po tem je mogoče polagati talne obloge.

D

Delovni prostor
Delovni prostor se imenuje prostor med zunanjo kletno steno in zemljo. Ta delovni prostor se po zadostni presušitvi debelega ometa ponovno zatrpa z zemljo.

Dilatacijske fuge
Fuge, ki izravnavajo konstrukcijsko pogojene napetosti med stabilnimi gradbenimi elementi. Zatesnitev je trajno elastično. Dilatacijske fuge, ki že obstajajo na podlagi, je praviloma treba voditi vse do gornje površine obloge.

Debeli premaz
Bitumenski debeli premazi iz modificirane umetne mase so pastozne snovi na osnovi bitumenskih emulzij, ki se jih lahko nanaša z lopatico za kitanje. Uporabljamo jih za zunanjo zatesnitev proti vodi in se nanaša na tisto stran gradbenega elementa, ki je obrnjen proti vodi.

DIN 4108
DIN (Nemška industrijska norma) glede minimalnih zahtev toplotne zaščite pri visoki gradnji, del 1-5.

DIN 18195
Nemška norma za hidroizolacijo objektov. Opisuje izvedbo zatesnitve zgradb in obravnava uporabo tesnilnih materialov za ustrezne primere.

Disperzijsko lepilo
Lepilo iz umetnih mas, ki je pripravljeno za uporabo.
Strditev poteka z oddajanjem vode in dodajanjem zraka.

Drenažne plošče
Drenažne plošče nalepimo kot zaščitno plast pri debelih premazih. Po tem delovne prostore zapolnimo z zemljo.

Dodelava
Betone in malte je treba po nanosu naknadno obdelati, to pomeni, da se jih glede na okoliške pogoje za določen čas prekrije s folijo in s tem ohrani vlažne.

Debelina mokrega nanosa
Ustreza debelini debelega nanosa na gradbeni element, ki ga je treba zatesniti. Navedene debeline mokrega nanosa ni dovoljeno na nobenem mestu presegati za več kot 100 %.

Debelina suhe plasti
Debelina suhe plasti opisuje dokončno debelino bitumenskega debelega nanosa. Nastane po popolni presušitvi debelega nanosa in mora v skladu z okoliščinami doseči določeno minimalno debelino, ki na nobenem mestu ne sme biti tanjša.

E

Estrih
Talna obloga večinoma na cementni ali anhidritni osnovi, na osnovi litega asfalta ali na asfaltni/bitumenski osnovi z ravno, gladko gornjo površino. Razlikujemo "plavajoče estrihe" in "spojne estrihe".

Estrihi na ločilnem sloju
Ta vrsta estriha ni trdno povezana s podlago, temveč leži na ločilni foliji. Najmanjša debelina znaša pribl. 35 mm.

F

Filcanje
Opisuje postopek "drgnjenja" oz. praskanja ometa z gladilom s filcem.

G

Glajenje
Opisuje ostranjevanje mavčnega ometa z drgnjenjem z jekleno gladilko in po potrebi nekaj vode.

Gladilna žlica
Zidarska jeklena žlica ali žlica iz umetnih mas za obdelavo estrihov ali ometanih površin za doseganje zglajene strukture, za nanašanje in/ali obdelavo žlahtnih ometov.

Grundiranje
Predhodna obdelava podlage, na katero nameravamo položiti ploščice, z emulzijo ali drugo malto, da bi glede na podlago npr. izboljšali vezljivost, zmanjšali vpojnost ter utrdili podlago.

Grundiranje/vezni mostovi
Predhodna obdelava podlage z emulzijo ali maltnimi mulji, da bi glede na podlago npr. izboljšali vezljivost, zmanjšali vpojnost ter utrdili podlago. Grundiranje se praviloma nanaša s pleskarskim čopičem, krtačo ali z valjem.

H

Homogen
Pomeni enovit, enoten. Mavec je homogen, kadar je temeljito premešan in ga lahko uporabljamo enakomerno.

Hidravlično strjena malta za tanko posteljico
Suha malta za vstavljanje in polaganje keramičnih ploščic in plošč. Kot vezivo se uporabi cement. Šele z dodatkom vode se lahko malte strdijo.

I

Izračun energijske bilance
Primerjava toplotnih izgub in dobičkov.

K

Kombiniran postopek
(tudi: „buttering-floating“). Posebna tehnika polaganja v tanko posteljico, npr. na zelo zahtevnih področjih. Lepilo nanašamo na podlago kot tudi na hrbtno stran ploščic.

Konsistenca
Opisuje gosto tekoče ali redko tekoče stanje malte. Običajna konsistenca za obdelavo je odvisna od vsakokratne vrste obdelave in jo je mogoče doseči z dodajanjem ustrezne količine vode, ki je navedena na embalaži.

Kovinsko sidro za zidovje
Nerjaveče žičnato sidro za povezavo zidovja z mejnimi gradbenimi elementi.

Kvarcni pesek
Imenovan tudi: kremenčev pesek, kremenov pesek. Pesek iz mineralov. Pridobivamo ga iz peskokopov ali z izkopavanjem rek z bagrom. Kot dodatek za malto za zidove, omete in estrih.

Krčenje
Opisuje krčenje gradbenega elementa v času strjevanja.

L

Letna poraba toplote
Letna potreba po energiji na kvadratni meter stanovanjske/uporabne površine v litrih gorilnega olja oz. kubičnih metrih zemeljskega plina.

M

Mineralni žlahtni ometi
Tukaj gre praviloma predvsem za naravne apnene omete, ki ne vsebujejo dodatkov umetnih mas.

Mineralni ometi
So ometne malte, izdelane na osnovi naravnih surovin. Za vezivo uporabljamo apno, cement, njune kombinacije ali mavec.

N

Namešanje ali priprava
Delovni postopek priprave materiala. Suhi mavec je treba pred uporabo zmešati s čisto vodo (imenovana tudi zamesna voda) v zmes brez grudic. To se najlažje doseže z uporabo mešalne žvrklje.

Nanos in prečesanje
Predstavlja delovni postopek nanosa zmesi na osnovo - kot pri lepilu za ploščice - s pomočjo nazobčane lopatice ali glavnika.

Nakopičena voda
Podtalnica, stoječa voda, formacijska voda, ki od zunaj hidrostatično pritiska na zidovje. To obremenitev je potrebno upoštevati tako pri zatesnitvah kot tudi pri vezani sestavi tal in/ali pri visečih terenih.

Nanos z gobico
Zatesnitev gornje površine z nanosom mulja. Tukaj kot delovna faza fugiranja. Za fugiranje pripravimo zelo tekočo/mehko malto (mulj) in ga porazdelimo z gumijastim drsnikom.

NEH
Nizkoenergijska hiša, koeficient toplotne prehodnosti zunanje stene je 0,3 ali manj.

Nevezna tla
Med nevezna tla se med drugim uvrščamo pesek in prod, torej v tem primeru gre za tla brez plastičnih lastnosti.

Ne pritiskajoča voda
Ta primer obremenitve se pojavi pri površinski vodi ter ponikalnicah v kapljičasto tekoči obliki. Voda na zatesnitev ne izvaja hidrostatičnega pritiska.

O

Odredba o varčevanju energije
Odredba o toplotni zaščiti, ki varčuje z energijo, in varčevanju energije pri tehnični opremi zgradb.

Odporen proti zmrzali
V trdem stanju je odporno proti vplivom zmrzali.

Obremenitev
Pri tesnilnih delih v zemlji je treba računati z različnimi primeri obremenitve: z vlažnostjo tal in ne nakopičeno ponikalnico, kakor tudi z nakopičeno ponikalnico.

Obstojen na svetlobi
Lastnost kakovostnih barvnih pigmentov, ki pod vplivom svetlobe ne zbledijo.

Odprti čas
Lastnost proizvoda, ki se nanaša na obdobje med nanosom materiala in "tvorjenjem kožice" na materialu (pomemben pri času obdelave).

P

Postopek polaganja v debelo posteljico
Najstarejša tehnika polaganja ploščic. Vsako posamično ploščico opremimo z malto, debelina plasti malte znaša 15 do 20 mm. En tak primer je polaganje naravnega kamna.

Postopek polaganja v tanko posteljico
Ena izmed trenutno najbolj razširjenih oblik polaganja ploščic. Lepilo se nanese na tanko (od 2 do 6 mm) na podlago ali na hrbtno stran ploščic. Podlaga mora biti v tem primeru popolnoma ravna.

Poravnava
Opisuje postopek stiskanja fugirne malte po namestitvi malte v fuge.

Plavajoči postopek
(tudi: floating postopek) Delovna metoda pri polaganju v tanko posteljico, pri kateri se lepilo za ploščice namesti na podlago.

Pod
Oznaka vseh plasti in opažev nad nosilnimi horizontalnimi gradbenimi elementi zgradbe.

Postopek polaganja/polaganje v srednje debelo posteljico
Tehnika, ki se je razvila iz postopka polaganja v debelo posteljico in postopka polaganja v tanko posteljico. Lepilo se nanaša z veliko zobčasto lopatico v debelini med 5 in 15 mm. Na ta način se lahko odstrani manjše neenakomernosti podlage.

PS-plošče iz trde pene
Tehnično poimenovanje: polistirenska trda pena. Plošče in umetne pene za toplotno in protihrupno zaščito. Tudi znano pod imenom stiropor.

Premostitev risov
Opisuje možnost premostitve razpok, ki so že na podlagi oz. se pojavijo naknadno.

Plavajoči estrih
Ta estrih ni trdno povezan s podlago, temveč leži na ločilni foliji. Minimalna debelina znaša pribl. 35 mm.

Preklada
Nosilec ali steber preko odprtine.

Premočitev
Pri mešanju malte je bilo dodane preveč vode. To je povzročilo spremembo lastnosti materiala.

R

Raztezne fuge
Glej "dilatacijske fuge"

S

Sposobnost parne difuzije
Opisuje aktivnost dihanja gradbenih materialov.

Sleme
Gornji rob strehe, na katerem se stikajo poševne površine strehe.

Skupine malte/skupine malte za ometavanje
Oznaka trdnosti malte. Stenske malta delimo v naslednji dve skupini malt, ometi in skupine malt za ometavanje.

Samorazlivnost
Lastnost, ki opisuje sposobnost razlivanja izravnalne mase za pod. Material se porazdeli po površini skoraj sam od sebe. V podporo enakomerni porazdelitvi se uporabi gumijasti drsnik, metlo ali zidarsko žlico.

Suha malta
Že v tovarni namešana malta, ki postane z dodatkom vode pripravljena za uporabo.

T

Talne obloge
Neposredno uporabljena in hodna površinska plast. Se imenujejo tudi gornja tla.
Med najbolj znane talne obloge prištevamo parket, laminat, ploščice, plošče, tekstilne obloge itd.

Tvorjenje kožice
Eden izmed meril preverjanja kakovosti lepila za ploščice z obzirom na čas med prečesavanjem in začetkom strjevanja. Po tem preneha sposobnost lepljenja prečesanih površin. Po pričetku tvorjenja kožice na gornji površini, ploščic ne smete več polagati.

Topilo
Se uporablja pri izdelavi bitumenskih proizvodov, in sicer z namenom znižanja obdelovalnih temperatur.

U

U-vrednost
Koeficient toplotne prehodnosti se nanaša na toplotne izgube. Izražamo ga v vatih na kvadratni meter krat Kelvin W/(m2 × K) in pove, koliko toplote izgubimo na 1 m2 zidu pri temperaturni razliki 1 °C. Tem manjša je U-vrednost, tem boljša je izolacija.

V

Voda za pripravo
Se imenuje količina vode, ki jo je treba dodati malti, da jo z mešanjem pripravimo za uporabo.

Veziva
So predvsem mavec, apnenec in cement in se uporabljajo za vezanje primesi (pesek, prod).

Vezljiva tla
Vezljiva tla so tla s plastičnimi lastnostmi kot npr. ilovica ali glina.

Vlažnost tal
Primer vlažnosti tal je pri dobro prepustnih tleh, pri katerih voda v kapljičasti obliki ne vpliva na kletne stene.

Vezni estrih
Estrih se tesno vezani s podlago. Najmanjša debelina je pribl. 20 mm.

Z

Zdrs
Merilo za preverjanje lepila za ploščice. Na navpičnih ali močno nagnjenih površinah izmerimo, za koliko milimetrov zdrsne lepilo zaradi teže ploščice navzdol. Preverjanje je uspešno, če nobena izmed ploščic ne zdrsne za več kot 0,5 mm.

Zaokrožen prehod
Opisuje prehod na vseh stikih med zidom in tlemi ter v notranjih vogalih. Zaokrožene prehode se izvaja s polmerom od 4 do 6 cm z malto MG II ali III.

Zariban nanos
Zariban nanos mase se nanese pri profiliranju gornje površine oz. neenakomernosti zidakov in se mora pred naslednjim nanosom osušiti.

Zaščitna folija
Opisuje elastičnost in prilagodljivost bitumenskega premaza.

Zatesnitev
Postopek, pri katerem pritisnemo skupaj malto ali betonske fuge in jih tako naredimo bolj goste/neprepustne.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Seznam PROBAU

Vidimo se v naslednjem strokovnem centru BAUHAUS. Ekipa PROBAU vam želi veliko uspeha!
Tiskaj seznam