Impresum

 

Upravljavec spletnih strani je
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Identifikacijska številka za DDV: DE 815358358
Amtsgericht Mannheim: HRA 704293

Telefon: 0800 3905 000
Telefaks: +49 621 373290

service@bauhaus.info

Osebno odgovorna družabnica:
Werkhaus GmbH
Sedež: Mannheim
Občinsko sodišče Mannheim HRB 6426
Poslovni vodja: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Opozorilo glede odgovornosti:
Kljub natančne vsebinske kontrole ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za vsebine zunanjih povezav. Za vsebino spletnih strani povezav so odgovorni izključno njihovi upravljavci.

Izključitev odgovornosti:

 

1. Vsebina spletne ponudbe
Avtor ne prevzema nikakršne odgovornosti za aktualnost, točnost, popolnost ali kakovost na razpolago danih informacij. Zahtevki na osnovi odgovornosti zoper avtorja, ki se nanašajo na materialno ali negmotno škodo zaradi uporabe ali neuporabe na razpolago danih informacij oz. zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, so v osnovi izključeni, če s strani avtorja ni dokazana namerna krivda ali krivda iz grobe malomarnosti. Vse ponudbe so nezavezujoče in neobvezne. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni dele strani ali celotno ponudbo, da strani dopolni, izbriše ali da z objavo občasno ali dokončno preneha.

2. Kazala na druge strani in povezave

Pri posrednih in neposrednih povezavah na tuje spletne strani ("hiperpovezave"), za katere ne odgovarja avtor, stopi v veljavo prevzem odgovornosti avtorja izključno v primeru, če je avtor seznanjen z vsebino in bi imel tehnične možnosti in bi mu bilo dopustno, da bi preprečil uporabo v primeru nezakonitih vsebin. Avtor izrecno izjavlja, da v času namestitve povezav, na spletnih straneh, na katerih je namestil povezavo, ni zaznal nobenih ilegalnih vsebin Avtor nima vpliva na prihodnjo in aktualno obliko, na vsebino ali avtorstvo na povezane strani. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki bi bile spremenjene po vzpostavitvi povezave (linkov). To sklep velja tudi za vse povezave (linke) znotraj lastne interne ponudbe kot tudi za tuje vpise avtorjeve knjige gostov, forumov in sezname elektronskih pošt. Za nezakonite, pomanjkljive in nepopolne vsebine in še zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe tovrstnih ponujenih informacij, jamči izključno imetnik spletne strani, s katero je vzpostavljena povezava, ali ki je navedena, ne pa tisti, ki vzpostavi povezavo na druge spletne strani.

3. Avtorske in registracijske pravice
Avtor se prizadeva k upoštevanju avtorskih pravic v vseh publikacijah, uporabljenih grafik, tonskih dokumentov, video sekvenc in besedil, ter k uporabi lastno izdelanih grafik, tonskih dokumentov, video sekvenc in besedil ter uporabiti grafike, tonske dokumente, video sekvence in besedila brez licence. Za vse blagovne in proizvajalne znamke, ki so navedene v sklopu internetne ponudbe ali za morebitne s strani tretjih zaščitene blagovne znamke, veljajo neomejeno določila vsakokratnega veljavnega registracijskega prava in lastninske pravice registriranega imetnika. Samo na osnovi imenovanja, se ne da sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih. Avtorske pravice za objavljene objekte, ki jih avtor izdela sam, so pravice avtorja strani. Razmnoževanje ali uporaba tovrstnih grafik, tonskih zapisov, video-sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali natisnjenih publikacijah brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljena.

4. Varstvo podatkov
Če je v sklopu internetne ponudbe dana možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (naslovi elektronske pošte, imena, naslovi), da navedene podatke uporabnik podaja na izključno prostovoljni osnovi. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev je dopustna- če je to tehnično možno in izvedljivo- tudi brez navedbe tovrstnih podatkov oz. z navedbo anonimnih podatkov ali z uporabo psevdonima. Uporaba v okviru impresuma ali podobnih podatkov z objavo kontaktnih podatkov, kot so poštni naslov, telefonske in faks številke ter elektronski naslovi preko tretjih v namen pošiljanja ne izrecno zahtevanih informacij ni dovoljena. Izrecno si pridržujemo pravico do pravnega postopka proti odpošiljatelju t. i. spam pošte v nasprotju s to prepovedjo.

5. Pravnomočnost izključitve veljavnosti
Ta izključitev odgovornosti se upošteva kot del internetne ponudbe, s katere je bilo napoteno na to stran. Če deli ali posamične formulacije tega besedila veljavnemu pravnemu položaju ne ustrezajo ali ne ustrezajo več ali mu ne ustrezajo v celoti, ostanejo preostali deli dokumenta po vsebini in veljavnosti nespremenjeno v veljavi.

Napotki glede uporabe Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize, ki jih Google Inc ("Google"). Google Analytics uporablja t. i. "piškotke", besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku, da bi analizirali, kako uporabniki uporabljajo spletne strani. Podatke, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani, se prenese običajno na strežnik Google v ZDA in so tam shranjeni. V primeru aktiviranja anonimne IP na tej spletni strani, bo vaš IP naslov s strani Google znotraj držav članic Evropske unije ali drugih pogodbenih držav Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru skrajšan. Samo v izjemnih primerih se poln IP naslov prenese na Googlov strežnik v ZDA in skrajša tam. V imenu upravljavca te spletne strani bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, da bi tako zbral poročila o dejavnosti spletne strani in zagotovil internetne storitve operaterja spletne strani, povezane z nadaljnjo uporabo spletne strani in internetnih storitev. IP naslova, ki ga v okviru Google Analytics posreduje vaš brskalnik, se ne bo povezalo z nikakršnimi koli drugimi podatki, ki jih poseduje Google. Uporabo piškotkov lahko z izbiro ustrezne nastavitve v brskalniku programske opreme preprečite; vendar vas opozarjamo, da v tem primeru ne boste imeli dostopa do vseh funkcij te spletne strani v celotnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje in uporabo svojih podatkov, ki jih je ustvaril piškotek in se nanašajo na uporabo spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da preko naslednje povezave (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) naložite in namestite razpoložljivi vtičnik brskalnika.

Za več informacij obiščite tools.google.com/dlpage/gaoptout ali www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (splošne informacije o storitvi Google Analytics in varstvo podatkov). Opozarjamo vas na to, da naslednja Opozarjamo vas, da je na tej spletni strani Google Analytics kodo " gat._anonymizeIp ( );" razširjena, da bi se zagotovilo anonimno zbirko IP naslovov (t.i. IP-Masking).

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

Seznam PROBAU

Vidimo se v naslednjem strokovnem centru BAUHAUS. Ekipa PROBAU vam želi veliko uspeha!
Tiskaj seznam