Izjava o zaštiti podataka

Važna nam je vaša privatnost. Želimo da se kod nas osjećate sigurnima. Stoga mi i naš službenik za zaštitu podataka pazimo na pridržavanje propisa u vezi zaštite podataka, a posebno na pridržavanje odredaba europske Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. kao i odredaba njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG-neu). U nastavku vas želimo
informirati o tome u koje se svrhe prikupljaju i upotrebljavaju vaši podatci te kako možete ostvariti svoja prava. Izjavu o zaštiti podataka možete u svakom trenutku ispisati preko kartice „Zaštita podataka“ u podnožju svake stranice naše e-trgovine.
Naši sustavi za elektroničku obradu podataka tehničkim su i organizacijskim mjerama osigurani od
pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba kao i od gubitka i uništenja.

+ Ime i kontaktni podatci voditelja obrade

Brigu o kupcima društava obavlja BAUHAUS kao zajednički voditelj podataka u smislu čl. 26. OUZP-a. Središnje mjesto za kontakt s upitima u vezi sa zaštitom podataka klijenata odnosno ispitanika jest
BAUHAUS AG
Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Telefon: 0800 3905 000
E-adresa: datenschutz@bauhaus.info

BAUHAUS AG preuzima ispunjavanje prava ispitanika u smislu OUZP-a (v. pod Prava ispitanika).
Društva BAUHAUS sve upite klijenata i trećih osoba u vezi sa zaštitom podataka prosljeđuju društvu BAUHAUS AG. To se ne odnosi na izravne upite službeniku za zaštitu podataka. Sadržaj ugovora zajedničkog voditelja obrade u smislu čl. 26. OUZP-a pronaći ćete na stranici: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche (stranica je dostupna samo na njemačkom jeziku).


+ Kontaktni podatci službenika za zaštitu podataka

Ako kao klijent ili zaposlenik imate pitanja o postupanju s vašim podatcima u smislu zaštite podataka, imate dvije mogućnosti za postavljanje pitanja ili slanja poruke:
•             za opća pitanja o zaštiti podataka i ostvarenje prava na informiranost obratite se sa svojom porukom i adresom za kontakt timu za zaštitu podataka društva BAUHAUS na adresu:
datenschutz@bauhaus.info

•             za posebna se pitanja u svakom trenutku možete javiti izravno imenovanom službeniku za zaštitu podataka: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info ili 0621/3905-9801.

+ Svrha i pravna osnova obrade podataka

Možete biti sigurni: mi vaše podatke obrađujemo u središnjoj administraciji klijenata njemačkih društava BAUHAUS (www.bauhaus.info/gesellschaften, dostupno samo na njemačkom) i to samo radi izvršavanja vaših upita i izvršavanja ugovora (uklj. postupak plaćanja), u svrhe vlastita oglašavanja te radi ispunjavanja naših pravnih obveza. Obrada se vrši na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka.

Obrazac za kontakt
Podatke koje unesete u obrazac „Vaši osobni podatci“ upotrebljavamo za odgovaranje na vaš upit, obavljanje radnji koje prethode sklapanju ugovora te u slučaju sklapanja ugovora za izvršavanje ugovora.
Pravna osnova obrade podataka jest čl. 6., st. 1., točka b OUZP-a.

Nagradna igra
Osobni podatci sudionika upotrebljavaju se isključivo za izvršavanje ugovora o nagradnoj igri, tj. za određivanje dobitnika i predaju nagrade unutar EU-a (pravna osnova: čl. 6., st. 1., točka b OUZP-a) te se brišu nakon 3 mjeseca. Uporaba podataka u svrhe oglašavanja vrši se samo ako sudionik za to da svoju privolu. Osobni podatci na kartici za prijavu potrebni su za provođenje nagradne igre.
Stranica ne upotrebljava kolačiće.

+ Primatelji osobnih podataka

U okviru zakonskih obveza vaši se osobni podatci daju na uvid sljedećim društvima unutar EU-a:
drugim društvima BAUHAUS (bauhaus.info/gesellschaften, dostupno samo na njemačkom) eventualno radi daljnjeg savjetovanja odnosno za izvršavanje željenih ugovora,

quick-mix Baumarkt-Programm GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

Agentur für Werbung und Verkaufsförderung ATS GmbH
Wertherstr. 20
33615 Bielefeld

Kegelkom
Rouven Kegel
Eichendorffweg 14
32457 Porta Westfalica

Društvima kojima je povjereno provođenje nagradne igre odnosno predaja nagrada.

+ Rok čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo onoliko koliko je to potrebno za neku svrhu:

Ako za određene podatke, koji su potrebni za izvršavanje kupoprodajnih ugovora, postoji rok čuvanja na temelju poreznog zakonodavstva (podatci s računa), rok čuvanja iznosi 6 odnosno 10 godina.
Obrada podataka ograničena je tijekom toga vremena. Rok čuvanja započinje krajem kalendarske
godine u kojoj je izdana ponuda odnosno izvršen ugovor.

+ Prava ispitanika

Društva BAUHAUS u potpunosti osiguravaju vaša prava kao ispitanika.
Pravo prigovora na oglašavanje:
U svakom trenutku možete s učinkom za ubuduće odbiti uporabu vaših podataka u svrhu oglašavanja, a da ne snosite nikakve troškove osim troškova slanja prema osnovnim tarifama. Za to su vam na raspolaganju kontakti navedeni u nastavku.

Povlačenje privole:
Svoju privolu za obradu osobnih podataka možete u svakom trenutku povući s učinkom za ubuduće. No, imajte na umu da ćete u tom slučaju prije ponovne kupnje vjerojatno morati ponovno navesti svoje podatke. To vrijedi i ako odbijete drugu obradu podataka sa svojeg računa klijenta u e-trgovini
BAUHAUS.

Pravo prigovora na obradu prema čl. 6., st. 1., točka e ili f OUZP-a
Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas na temelju čl. 6., st. 1., točka e ili f OUZP-a koja se obavlja na temelju sljedećih propisa:
-    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade ili
-    obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. To vrijedi i za profiliranje na temelju tih odredaba.

Ostala prava
U odnosu na voditelja obrade imate sljedeća prava u pogledu vaših pohranjenih osobnih podataka:
•             pravo ispitanika na pristup u skladu s čl. 15. OUZP-a
•             pravo na ispravak, čl. 16. OUZP-a
•             pravo na brisanje, čl. 17. OUZP-a
•             pravo na ograničenje obrade, čl. 18. OUZP-a
•             obveza izvješćivanja u skladu s čl. 19. OUZP-a
•             pravo na prenosivost podataka, čl. 20. OUZP-a
Pravo na povlačenje privole u smislu čl. 6., st. 1., točka a ili čl. 9., st. 2., točka a OUZP-a u svakom
trenutku, a da to ne utječe na pravovaljanost obrade koja se provodila na temelju privole do njezina opoziva.

Podružnica društva BAUHAUS AG u Mannheimu preuzima ispunjavanje prava ispitanika na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka.
Uz to imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Kontakti: Kako mogu ostvariti svoja navedena prava?
Za ostvarenje svojih prava obratite se servisnoj službi društva BAUHAUS: service@bauhaus.info / tel. 0800 3905 000,  službeniku za zaštitu podataka (v. gore) ili voditelju obrade (v. gore).
Vaše ćemo upite besplatno obraditi odmah i u skladu s propisima te ćemo vas obavijestiti o tome koje smo mjere poduzeli.
Koordinatori za zaštitu podataka koji se nalaze u podružnici društva BAUHAUS AG u Mannheimu
preuzimaju ispunjavanje prava ispitanika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (v. pod Prava ispitanika.

+ Ažuriranje i izmjene

Izjavu o zaštiti podataka povremeno valja prilagoditi stvarnim odnosima i pravnoj situaciji. Stoga prije nego što iskoristite našu ponudu, provjerite našu izjavu o zaštiti podataka kako biste bili upoznati s najnovijim stanjem zbog mogućih ažuriranja i izmjena.
Verzija: 1.0
Stanje: 24.05.2018.

 

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU bevásárlólista

Találkozunk a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Sok sikert kíván a PROBAU csapata!
Bevásárlólista nyomtatása