Impresum

Vlasnik ovih internetskih stranica jest
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

PDV-ID: DE 815358358
Prvostupanjski sud Mannheim: HRA 704293

Telefon: 0800 3905 000
Telefaks: +49 621 373290

service@bauhaus.info

Članica društva koja osobno snosi odgovornost:
Werkhaus GmbH
Sjedište: Mannheim
Prvostupanjski sud Mannheim HRB 6426
Članovi uprave: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Napomena o odgovornosti:
Unatoč pomnoj kontroli sadržaja ne preuzimamo odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. Za sadržaj povezanih stranica isključivu odgovornost snose njihovi vlasnici.

Isključenje od odgovornosti:

 

1. Sadržaj internetske ponude
Autor ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija stavljenih na raspolaganje. Načelno su isključeni zahtjevi za naknadu protiv autora, koji se odnose na materijalnu ili idejnu štetu uzrokovanu uporabom ili neuporabom ponuđenih informacija odnosno uporabom neispravnih i nepotpunih informacija, ako ih autor nije skrivio namjerno ili grubim nemarom. Cjelokupna je ponuda slobodna i neobvezujuća. Autor isključivo pridržava pravo na izmjenu, dopunu, brisanje ili povremeni ili trajni prestanak objavljivanja dijelova stranice ili cjelokupne ponude bez posebne obavijesti.

2. Uputnice i poveznice
U slučaju izravnih ili neizravnih uputnica na druge internetske stranice („hiperpoveznice"), koje se nalaze izvan autorova područja odgovornosti, na snagu bi stupila obveza odgovornosti isključivo u slučaju da je autor upoznat sa sadržajima te da je tehnički u mogućnosti i da mu je prihvatljivo spriječiti uporabu u slučaju protupravnih sadržaja. Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja poveznice na povezanim stranicama nije bilo vidljivih nikakvih ilegalnih sadržaja. Autor nema nikakav utjecaj na aktualno i buduće oblikovanje, sadržaje ili autorska prava povezanih stranica. Stoga se ovime izričito distancira od svih sadržaja svih povezanih stranica koje su izmijenjene nakon postavljanje poveznice. Ova tvrdnja vrijedi za sve poveznice i uputnice postavljene u okviru vlastite internetske ponude te za unose drugih ponuđača u knjigama dojmova, forumima za raspravu i popisima za slanje elektroničke pošte koje je uredio autor. Za ilegalne, neispravne ili nepotpune sadržaje i posebno štetu uzrokovanu uporabom ili neuporabom takvih informacija odgovornost snosi sam ponuđač te stranice na koju vodi poveznica, a ne onaj koji objavljivanjem poveznice samo upućuje na tu stranicu.

3. Autorsko pravo i pravo označavanja
Autor ima namjeru u svim publikacijama poštovati autorska prava crteža, zvučnih dokumenata, videozapisa i tekstova, koristiti se crtežima, zvučnim dokumentima, videozapisima i tekstovima vlastite izrade ili crtežima, zvučnim dokumentima, videozapisima i tekstovima koji ne zahtijevaju licenciju. Sve trgovačke i robne marke navedene unutar internetske ponude i pod možebitnom zaštitom trećih osoba neograničeno podliježu odredbama dotično valjanog prava označavanja i prava posjeda dotičnih registriranih vlasnika. Na temelju pukog navođenja ne može se izvesti zaključak da trgovačke marke nisu zaštićene pravima trećih osoba! Pravo umnožavanja objavljenih objekata koje je autor sam izradio ima samo autor stranica. Zabranjeno je umnožavanje ili uporaba takvih crteža, zvučnih dokumenata, videozapisa i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez izričita autorova dopuštenja.

4. Zaštita podataka
Ako u okviru internetske ponude postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (adresa e-pošte, imena, adresa), korisnik te podatke daje isključivo dobrovoljno. Uporaba i plaćanje svih ponuđenih usluga - ako je tehnički moguće i izvedivo - dopuštena je i bez predavanja takvih podataka odnosno uz navođenje anonimiziranih podataka ili pseudonima. Zabranjena je uporaba podataka za kontakt objavljenih u okviru impresuma ili usporedivih podataka, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i telefaksa te adrese e-pošte, od strane trećih osoba radi slanja informacija koje nisu izričito zatražene. Pridržavamo isključivo pravo na poduzimanje pravnih koraka protiv pošiljatelja takvih „spam" e-poruka u slučaju povrede ove zabrane.

5. Pravovaljanost ovog isključenja odgovornosti
Ovo isključenje odgovornosti valja promatrati kao dio ove internetske ponude s koje je upućeno na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili u potpunosti ne odgovaraju valjanom pravnom temelju, to ne utječe na sadržaj i valjanost ostalih dijelova dokumenta.

Napomena za uporabu Google Analyticsa

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu za internetsku analizu poduzeća Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i koje omogućuju analizu vaše uporabe internetske stranice. Informacije o vašoj uporabi ove internetske stranice koje generiraju kolačići u pravilu se prenose na neki Googlov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. U slučaju aktivacije IP-anonimizacije na ovoj internetskoj stranici Google prethodno skraćuje vašu IP-adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama potpisnicama sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP-adresa prenosi se Googlovu poslužitelju u SAD-u i tamo skraćuje samo u iznimnim slučajevima. Po nalogu vlasnika ove internetske stranice Google će se koristiti tim informacijama kako bi analizirao vašu uporabu internetske stranice, kako bi sastavio izvještaje o aktivnostima internetske stranice te kako bi pružio ostale usluge povezane s uporabom internetske stranice i interneta u odnosu na vlasnika internetske stranice. Google IP-adresu koju vaš preglednik prenosi u okviru Google Analyticsa ne povezuje s drugim podatcima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućom postavkom svojeg preglednika, no upozoravamo vas da u tom slučaju možda nećete moći u cijelosti upotrebljavati sve funkcije ove internetske stranice. Registraciju podataka koji se prikupljaju putem kolačića i koji se odnose na vašu uporabu internetske stranice (uklj. vašu IP-adresu) u Googlu te obradu tih podataka od strane Googla možete spriječiti tako da preuzmete i instalirate programski dodatak za preglednik dostupan na sljedećoj poveznici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Detaljnije informacije o tome možete pronaći na tools.google.com/dlpage/gaoptout odnosno na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (opće informacije o Google Analyticsu i zaštiti podataka). Obavještavamo vas da je na ovoj internetskoj stranici Google Analytics proširen za kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se osiguralo anonimizirano registriranje IP-adresa (tzv. IP-maskiranje).

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU bevásárlólista

Találkozunk a legközelebbi BAUHAUS szakáruházban. Sok sikert kíván a PROBAU csapata!
Bevásárlólista nyomtatása