Künye

Bu internet sayfaları,
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim tarafından çalıştırılmaktadır.

KDV No: DE 815358358
Mannheim Sulh Hukuk Mahkemesi: Ticaret Sicil No: HRA 704293

Telefon: 0800 3905 000
Faks: +49 621 373290

service@bauhaus.info

Kişisel sorumlu ortak:
Werkhaus GmbH
Merkez: Mannheim
Sulh Hukuk Mahkemesi Tic. Sic. No: HRB 6426
Genel Müdürler: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Sorumluluk:
Dikkatli kontrol edilmesine rağmen, harici bağlantıların içeriği nedeniyle sorumlu tutulmamız mümkün değildir. Bağlantı verilen sitelerin içeriğinden, sadece siteyi işletenler sorumludur.

Sorumluluk reddi

 

1. İnternet sitesi içeriği
Yazar, sunulan bilgilerin doğruluğu, güncelliği, kalitesi ve eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Yazar; kanıtlanabilir bir şekilde kasti veya ağır taksirli davranmış olması durumu hariç, sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından veya hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi zarar nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Online içerik çerçevesinde kullanıma açılan içerikler veya teklifler bağlayıcı değildir. Yazar; internetteki sayfalarının bir kısmını veya bütününü önceden bildirmeden değiştirme, ekleme yapma, silme veya yayını süreli veya süresiz olarak durdurma hakkına sahiptir.

2. Bağlantılar
Yazarın sorumluluk alanı dışında olan yabancı internet sayfalarına ("Hiperlinkler") verilen bağlantılarda, sorumluluk yükümlülüğü, sadece yazarın yabancı içeriklerden haberi olması ve içeriklerin teknik olarak yasadışı kullanımını engelleme olanağı olması durumunda söz konusudur. Yazar, işbu açıklamayla bağlantıların yapıldığı anda, bağlantı yapılan sayfalarda yasadışı içeriklerin görülmediğini beyan eder. Bağlantı yapılan internet sayfalarının güncel ve gelecekteki tasarımı, içerikleri veya telif hakları konusunda yazarın tasarruf hakkı yoktur. Bu nedenle, bağlantı yapılan sayfalarda; bağlantı kurulduktan sonra yapılan değişikliklerden sorumlu olmadığını beyan eder. Bu beyan, kendi internet sitemizde yer alan bütün bağlantılar ve alıntılar ile yazar tarafından üçüncü şahısların kullanımına açılmış misafir defterleri, tartışma forumları ve mailing listeleri için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle böylesi bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından ortaya çıkacak olan zararlardan, bağlantı üzerinden bu yayına dikkat çeken değil, bağlantı yapılan sayfanın sahibi sorumludur.

3. Telif ve Marka Hakkı
Yazar, bütün yayınlarında kullanılan grafiklerin, sesli belgelerin, video kesitlerinin ve metinlerin telif haklarına uymaya ve kendi hazırladığı grafikleri, sesli belgeleri, video kesimlerini ve metinleri veya lisanssız grafik, sesli belge, video kesiti ve metinler kullanmaya çalışmaktadır. İnternet sitesinde adı geçen ve icabında üçüncü taraflarca korunan marka hakları, kısıtsız olarak geçerli olan ilgili marka veya telif haklarının hükümleri ve sahiplerinin kayıtlı mülkiyet haklarına tabidir. Sadece anılmakla, markaların üçüncü tarafların hakları ile korunmadığı sonucuna varılamaz! Yazarın kendisi tarafından oluşturulan ve yayınlanan objelerin telif hakları, sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafiklerin, sesli belgelerin, video kesitleri ve metinlerin, elektronik veya basılı yayınlar, yazarın izni alınmaksızın çoğaltılması veya kullanılması yasaktır.

4. Gizlilik politikası
İnternet sitesinde özel veya ticarî bilgilerin (E-Posta adresleri, ad-soyad, adres v.b.) girilebilmesi olanağının bulunuyor durumunda, bu bilgilerin girilmesi, kullanıcının kendi isteğine bağlıdır. Kullanıma sunulan hizmetlerin kullanılması ve ödemelerinin yapılmasına – teknik olarak mümkün ve beklenebilir olması durumunda – bu tür bilgiler girilmeksizin, dolayısıyla, bilgilerin anonimleştirilmesi yoluna gidilerek veya takma bir isim girilerek de mümkündür. Künye kapsamında veya benzeri yerlerde yayınlanan, posta adresleri, telefon ve faks numaraları ile E-Posta adreslerinin, talep edilmeksizin üçüncü taraflar üzerinden aktarılmak amacıyla kullanılması yasaktır. Bu yasağa riayet etmemeleri durumunda, istenmeyen e-postaları gönderenlere karşı hukuki işlemleler başlatma hakkımızı saklı tutmaktayız.

5. Bu adem-i mesuliyetin hukuki geçerliliği
Bu sorumluluk reddi, bu sayfaya gönderme yapan internet sitesinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metinde kullanılan münferit cümlelerin yürürlükteki kanunlara tam veya kısmen uymaması durumundan, belgenin diğer kısımlarının içerik ve geçerlilikleri etkilenmez.

Google Analytics kullanımı ile ilgili bilgiler

Bu web sitesinde, Google Inc. („Google“) tarafından sağlanan Google Analytics web analiz hizmetini kullanılır. Google Analytics ''cookies'' yönetimini kullanarak bilgisayarınıza kullanıcının siteyi nasıl kullandığına dair incelenmesine yardımcı olacak metin dosyaları yerleştirir. Sizin bu web sitesini kullanımınız hakkında cookie tarafından oluşturulan bilgiler ABD Google sunucularına iletilir ve saklanır. Bu web sitesinde IP-anonimleştirme devreye girmesi durumunda, IP adresiniz Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması üye devletleri alanı içinde kesilir. Sadece istisnai durumlarda tüm IP adresleri ABD'de Google sunucusuna aktarılır ve orada kesilir. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve onlara web site aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla bu web sitesinin operatörü adına bu bilgileri kullanır. Google Analytics kapsamında aktarılan tarayıcınızın IP adresi, Google tarafından tutulan başka bir veri ile ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek ''cookies'' kullanımını kabul etmeyebilirsiniz; fakat böyle bir durumda, bu web sitesinin tüm işlevlerini tamamen kullanmanız mümkün olmayabilir. Bunun dışında Cookie tarafından oluşturulan ve web sayfasını kullanmanız ile ilgili bilgileri (IP adresiniz dahil) Google'a aktarmayı ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini yandaki linki tıklayarak da engelleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gaoptout mevcut Browser-Plugin yükle ve kur.

Ayrıntılı bilgiler için bakınız: tools.google.com/dlpage/gaoptout veya bakınız: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics ve Bilgi Koruma genel bilgileri). Bu web sayfasında anonimleştirilmiş IP adreslerini (IP-Masking) tespit etmeyi sağlamak için Google Analytics programının "gat._anonymizeIp();" kodunun eklenmiş olduğunu belirtiriz.

Weitere Produkte & Ideen von BAUHAUS

PROBAU Takip listesi

Bir sonraki BAUHAUS uzman merkezinde görüşmek üzere. PROBAU ekibiniz size başarılar diler!
Takip listesini yazdır